Homílie

06
júl
2020

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda Nitra, 5. júla 2020 Epická báseň o založení Ríma – Eneida, ktorú Vergílius napísal v posledných rokoch prvého storočia pred Kristom, rozpráva o putovaní Enea a jeho priateľov, ktorí sa po páde Tróje do rúk Grékov roky plavili...