Mužské rehole a spoločenstvá

Bratia Domu Panny Márie Jeruzalemskej (O.T.)
Jahodova 2146/1, 955 01 Topoľčany    0905 / 617 698   konventtop@centrum.sk 

 

Kongregácia bratov tešiteľov z Gethseman (CCG)
Hviezdoslavova 77, 953 01 Zlaté Moravce     037-642 16 10

 

Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (MSC)
Misijný dom MSC, Partizánska 56, 949 11 Nitra      037-693 00 39   hegglinmsc@gmail.com 

 

Rád menších bratov – Františkáni (OFM)
Františkánsky kláštor, Kostolná 1, 940 62 Nové Zámky   035-640 06 27

 

Rehoľa piaristov na Slovensku (SchP)
Piaristická 8, 949 01 Nitra           037-772 72 51     alojz@piaristi.sk

Palackého 2, 911 01 Trenčín               032-743 70 86          bujdak@piar.gtn.sk

 

Rád sv. Pavla Prvého pustovníka (OSPPE)
Slnečná 2679/2, 955 01 Topoľčany      038-532 36 44         topolcany@pavlini.sk

 

Spoločenstvo Fatima (SF)

P.O.Box 209, 814 99, Bratislava           069-200 90 43     pavol.benko@stonline.sk    fatima.si@stonline.sk

 

Spoločnosť Božieho Slova (SVD)
Misijný dom Matky Božej, Kalvária 3, 949 01 Nitra     037-776 94 12     verbisti@svd.sk

 

Spoločnosť Božského Spasiteľa – Salvatoriáni (SDS)
Nitrianska 38, 949 01 Nitra         037-653 10 37             salvatoriani@salvatoriani.sk

 

Spoločnosť kňazov Srdca Ježišovho – Dehoniáni (SCJ)
956 07 Veľké Ripňany              038-539 92 00