Spravodajstvo

Nitra (14. februára) Popolcovou stredou sa začína Pôstne obdobie. Podľa slov nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka...
14.2 2018
Nitra (4. februára) Katolícka komunita Emanuel zorganizovala v dňoch 2. – 4. februára 2018 ďalší ročník medzinárodného...
04.2 2018
Nitra (3. februára) Hlavným bodom programu Dňa zasväteného života v Nitrianskej diecéze bola svätá omša, ktorú 3....
03.2 2018
Horné Vestenice (28. januára) Dvesto rokov od smrti bernolákovca a katolíckeho kňaza Juraja Hollého si pripomenuli...
31.1 2018
Bratislava, Nitra (18. januára) Na Slovensku sa dá od štvrtka 18. januára 2018 oficiálne prihlásiť na...
18.1 2018
Nitra (15. januára) V Nitre sa 3. februára 2018 uskutoční diecézne stretnutie rehoľníkov a zasvätených. Program...
15.1 2018
Nitra (7. januára) Na Sviatok Krstu Krista Pána, navštívil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, tak ako...
08.1 2018
Nitra (6. januára) V Katedrále – Bazilike na Nitrianskom hrade, na slávnosť Zjavenia Pána, celebroval diecézny biskup...
06.1 2018

Informačný servis diecézy

Oznamujeme, že zomrela pani Emília Buranská, r. Urminská, matka riaditeľa Diecézneho školského úradu v Nitre a...
15.2 2018
Bratislava, Nitra (13. februára) Pred 97 rokmi - 13. februára 1921 - sa konala vysviacka troch...
14.2 2018
Nitra (13. februára) Nitrianske biskupstvo srdečne pozýva všetkých priaznivcov histórie do auly Kňazského seminára svätého Gorazda...
13.2 2018
Nitra (11. februára) Pred desiatimi rokmi (14. februára 2008) z rozhodnutia Svätého Otca Benedikta XVI. (dekrétom Slovachiae...
11.2 2018
Nitra (10. februára) Venujte 2% z dane Kňazskému semináru svätého Gorazda v Nitre. Viac informácií tu:...
10.2 2018
Nitra (7. februára) Od Prvej pôstnej nedele (18. februára 2018) Misionári verbisti pozývajú veriacich na Krížovú...
07.2 2018
Nitra (7. februára) Pozývame pracovníkov v zdravotníctve na duchovnú obnovu. Uskutoční sa v sobotu 24. februára...
07.2 2018
Nitra (6. februára) V Dolnej lodi katedrálneho chrámu svätého Emeráma v Nitre sú pod presklenou podlahou odkryté múry...
06.2 2018

eea_uvod

.