Spravodajstvo

Netradične, bez slávnostného sprievodu s ratolesťami a v uprázdnenej katedrále - Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom...
06.4 2020
„Keď sa zvečerilo“ (Mk 4, 35). Tak sa začína evanjelium, ktoré sme práve počuli. Už cez...
28.3 2020
Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák si v súkromí a tichosti uctil obete bombardovania mesta Nitra,...
27.3 2020
"Porozumieť krížu" - je duchovné povzbudenie, ktoré napísal v čase epidémie šíriaceho sa koronavírusu nitriansky biskup...
20.3 2020
Vo všetkej úcte, vážnosti a dôstojnosti sa dňa 20. marca 2020 uskutočnil let súkromného lietadla, na...
20.3 2020
Podľa inštrukcie súvisiacej s dočasným zrušením verejných bohoslužieb na Slovensku v súlade so zverejneným stanoviskom KBS – „tam,...
18.3 2020
V situácii, keď pre veriacich nie je možné fyzicky sa zúčastňovať prijímania Eucharistie vo svätých omšiach,...
18.3 2020
Zverejňujeme znenie pastierskeho listu nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka v slovenskom aj maďarskom jazyku, ktorý...
13.3 2020

Informačný servis diecézy

V súvislosti s blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upovedomuje, že verejné bohoslužby...
06.4 2020
Neverejné sväté omše nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka z katedrály – Baziliky sv. Emeráma –...
03.4 2020
Pozývame vás k duchovnej účasti na liturgických sláveniach počas Veľkého týždňa a Veľkonočného trojdnia počas priamych prenosov...
03.4 2020
Veľká Noc bez verejnosti v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre – informácia Nitrianske biskupstvo...
01.4 2020
V súvislosti s aktuálnou situáciou spôsobenou coronavírovou pandémiou na Slovensku, zriadilo Nitrianske biskupstvo telefónne linky pre...
31.3 2020
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí Svätej Stolice vydala dekrét s usmerneniami k liturgickému sláveniu...
28.3 2020
Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej...
28.3 2020
Apoštolská penitenciária Svätej Stolice vydala dekrét a nótu k vysluhovaniu sviatosti zmierenia a odpustkom, ktorých znenie...
23.3 2020

eea_uvod

.