Spravodajstvo

Dňa 20. marca 2019 zomrel biskup Mons. Jozef Viktor Adamec, emeritný biskup diecézy Altoona-Johnstown v USA. Narodil sa...
22.3 2019
Nitra (20. marca) Od 5. do 7. apríla 2019 sa v Nitre uskutoční Diecézne stretnutie mládeže...
20.3 2019
Nitra (15. marca) Každú pôstnu nedeľu sa na Kalvárii v Nitre koná pobožnosť krížovej cesty.  Duchovný...
15.3 2019
Kresťania majú byť, v duchu evanjelia, ako kvas, aby sa pričiňovali o posvätenie sveta a tak urobili Krista zjavným...
07.3 2019
Nitra (6. marca) Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v jednom zo svojich publikovaných zamyslení pripomína, že...
06.3 2019
Nitra (4. marca) V dňoch od 5. do 7. apríla 2019 sa v Nitre uskutoční diecézne...
04.3 2019
Nitra (16. februára) Niekoľko tisíc veriacich sa v sobotu 16. februára 2019 zišlo v mestskej hale...
16.2 2019
Čenstochová - Poľsko (16. februára) Na mariánskom pútnickom mieste v poľskej Čenstochovej sa 14. februára 2019...
16.2 2019

Informačný servis diecézy

Nitra (21. marca) Rodák z Nitry, zanietenec pre históriu svojho mesta - Štefan Košovan, predstavil 21....
21.3 2019
Oznamujeme, že 19. marca 2019  vo veku 90. rokov zomrel pán Jozef Buranský, otec kňaza Nitrianskej...
19.3 2019
Nitra (18. marca) Petičný výbor v spolupráci s Centrom pre rodinu - Nitra, ďalšími organizáciami a...
18.3 2019
Nitra (15. marca) V Kláštore Najsvätejšej Trojice v Nitre (na Šindolke u ružových sestier) sa v...
15.3 2019
Soblahov (9. marca) Miništranti Nitrianskej diecézy si v Soblahove 9. marca 2019 zmerali sily v halovom futbale. Do...
10.3 2019
Nitra (7. marca) Bohoslovci a predstavení Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre pozývajú miništrantov na Deň...
07.3 2019
Skalka (6. marca) Na Skalke pripravili počas pôstneho obdobia bohatý program: Sväté omše v Diecéznej svätyni...
06.3 2019
Nitra (6. marca) Vo Farskom kostole svätého Petra a Pavla v Nitre (františkáni) sa 18. marca...
06.3 2019

PS 2019

eea_uvod

.