Spravodajstvo

K interiéru Farského kostola sv. Tomáša Becketa v Novej Vsi nad Žitavou pribudol nový organ. Počas...
27.7 2021
Farnosť sv. Štefana Prvomučeníka v Šuranoch v spolupráci s Občianskym združením Inšpirujme svet pripravili na 25....
27.7 2021
V dňoch 18. - 22. júla sa štrnástka účastníkov, prevažne z radov študentov nitrianskych univerzít, súčasne...
26.7 2021
V katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade sa v nedeľu 25. júla 2021  pri...
26.7 2021
Vo farnosti Topoľčianky sa uskutočnila tradičná niekoľkodňová púť ku Panne Márii Karmelskej. Pútnické miesto Topoľčianky patrí...
21.7 2021
Odpustovú slávnosť Panny Márie Karmelskej uplynulý víkend slávili v Diecéznej svätyni v Stropkove. Program sa začal...
21.7 2021
Pri príležitosti sviatku sv. Andreja-Svorada a Beňadika, patrónov Nitrianskej diecézy, sa v dňoch 17. - 18....
19.7 2021
V súvislosti s nedávnym sviatkom sv. Cyrila a Metoda a programom Cyrilo-metodských slávností Nitra, milá Nitra...
19.7 2021

Informačný servis diecézy

Misionári-Verbisti a Farnosť  Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii pozývajú mariánskych ctiteľov na tradičnú púť...
28.7 2021
V piatok 30. júla 2021 o 19.00 hod. sa v Katedrále - Bazilike sv. Emeráma na...
26.7 2021
Farnosť Nadlice organizuje púť ku cti Matky Božej  do Rajčian na pútnické miesto Mechovička, ktorá sa...
26.7 2021
V dňoch 25. júla – 1. augusta 2021 sa uskutoční 29. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla...
23.7 2021
Rímskokatolícka cirkev - Farnosť svätej Anny v Lehote srdečne pozýva na  29. VÝROČNÚ MARIÁNSKU PÚŤ, ktorá...
21.7 2021
V Bazilike sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku sa dňa 23. júla 2021 o 19,00 hod uskutoční...
20.7 2021
V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu oznamujeme, že veľadôstojný pán Jozef...
19.7 2021
V katedrále - Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade bude v nedeľu 25. júla 2021 o...
18.7 2021

eea_uvod

.