Spravodajstvo

Bratislava, Nitra (18. januára) Na Slovensku sa dá od štvrtka 18. januára 2018 oficiálne prihlásiť na...
18.1 2018
Nitra (15. januára) V Nitre sa 3. februára 2018 uskutoční diecézne stretnutie rehoľníkov a zasvätených. Program...
15.1 2018
Nitra (7. januára) Na Sviatok Krstu Krista Pána, navštívil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, tak ako...
08.1 2018
Nitra (6. januára) V Katedrále – Bazilike na Nitrianskom hrade, na slávnosť Zjavenia Pána, celebroval diecézny biskup...
06.1 2018
Nitra (1. januára) Prinášame text homílie nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, ktorú predniesol počas pontifikálnej novoročnej...
03.1 2018
Nitra (1. januára) Pontifikálnu svätú omšu na slávnosť Bohorodičky Panny Márie celebroval vo svojom katedrálnom chráme...
01.1 2018
Nitra (31. decembra) V posledný deň občianskeho roka slávil podvečer v Katedrále - Bazilike svätého Emeráma...
31.12 2017
Nitra (25. decembra) Prinášame celé znenie vianočnej homílie nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, ktorú predniesol počas...
25.12 2017

Informačný servis diecézy

Nitra (15. januára) Tí, ktorí cítia v sebe povolanie stať sa kňazmi, a chcú veľkodušne odpovedať...
15.1 2018
Nitra (11. januára) Aj tento rok – do 31. marca 2018 – sa môžu maturanti a iní...
11.1 2018
Nitra (8. januára) Po troch rokoch budú miništranti z mnohých krajín Európy opäť na prelome júla...
08.1 2018
Švajčiarsko (8. januára) Od 1. januára 2018 má CCEE (Rada európskych biskupských konferencií) nového generálneho vicesekretára...
08.1 2018
Nitra (3. januára) Kňazský seminár svätého Gorazda v Nitre, Gorazd n.f. vydali publikáciu s názvom Dom...
03.1 2018
Nitra (2. januára) Internetová stránka Nitrianskeho biskupa má nový dizajn a sčasti aj nové usporiadanie článkov. Cieľom...
02.1 2018
Nitra (1. januára) Nový kalendárny rok začal nitriansky katedrálny spevokol Emerám pod vedením Milana Ševčíka sériou vystúpení hneď...
02.1 2018
Nitra (28. decembra) V Pribinovej kaplnke, ktorá je súčasťou Katedrály - Baziliky svätého Emeráma v Nitre,...
28.12 2017

eea_uvod

.