Spravodajstvo

V piatok 29. septembra sa vo Farnosti Kozárovce v časti Brôdok konala sv. omša pri príležitosti...
01.10 2023
Na školách je medzi mladými často „pretriasaná“ téma identity muža a ženy. Niekedy sa zdá byť...
30.9 2023
Pri rannej svätej omši 29. septembra 2023 si bohoslovci a predstavení Kňazského seminára pripomenuli 28. výročie...
29.9 2023
Pri príležitosti spomienky sv. Vincenta de Paul sa v provinciálnom dome Spoločnosti dcér kresťanskej lásky v...
28.9 2023
Marek Uhnák patrí medzi najväčšie hudobné talenty na Slovensku a hudba sa stala neoddeliteľnou súčasťou jeho...
26.9 2023
Dňa 24. septembra 2023 sa vo farnosti Kozárovce konala slávnostná svätá omša pri príležitosti výročia vysvätenia...
26.9 2023
Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v nedeľu 24. septembra 2023 navštívil farnosť Zborov nad Bystricou, ktorá...
24.9 2023
V Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade sa 22. septembra 2023 konala slávnostná pontifikálna...
22.9 2023

Informačný servis diecézy

Pozývame záujemcov na prehliadku výstavy ilustrácií z publikácie "TAJOMSTVO ZOBORSKÉHO KLÁŠTORA – Príbeh svätého Gorazda" do...
01.10 2023
Teologická fakulta KU v Košiciach pozýva záujemcov na Celoslovenský liturgický deň, ktorý sa bude konať v...
28.9 2023
Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska pri príležitosti Svetového dňa modlitieb za ochranu stvorenstva, vyhláseného pápežom Františkom...
27.9 2023
RKFÚ v Zlatých Moravciach pozýva veriacich na slávnostnú svätú omšu, ktorá sa bude konať pri príležitosti...
26.9 2023
Fórum kresťanských inštitúcií a Rada KBS Iustitia et Pax pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle k deväťdňovému...
22.9 2023
Stále vnímame potrebu prinášať nádej ľuďom, ktorí si prešli civilným rozvodom. Špeciálne aj teraz v príprave...
20.9 2023
Konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie k predčasným voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa v...
16.9 2023
Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska sa 15. septembra 2023 v Šaštíne bude konať...
11.9 2023

Život z viery

V dňoch 28. júla – 10. augusta  2023 absolvovalo 56 mladých chlapcov a dievčat z farností Nitrianskej diecézy...
28.8 2023
Posolstvo Svätého Otca na 7. svetový deň chudobných 33. nedeľa Cezročného obdobia 19. november 2023 „Nikdy...
18.7 2023
Každoročne 17. júla si katolícki veriaci Nitrianskeho biskupstva pripomínajú sviatok patrónov svojej diecézy – svätých Andreja...
16.7 2023
V nedeľu 16. júla je v katolíckom kalendári spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej. V tomto roku sa slávi iba...
16.7 2023
«A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie» (Lk 1,50) – to je téma 3. ročníku Svetového...
16.6 2023
«Nikdy neodvracaj svoju tvár od chudobného» (Tob 4,7) – tieto slová zo starozákonnej Knihy Tobiáš sú...
15.6 2023
Po slávnosti Najsvätejšej Trojice sa podľa liturgického kalendára v Cirkvi slávi Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a...
05.6 2023
Katolícka cirkev v nedeľu 28. mája oslávi sviatok Zoslania Ducha Svätého – Turíce (Svätodušná nedeľa), ktorý...
23.5 2023

.