Spravodajstvo

Nitra (15. marca) Každú pôstnu nedeľu sa na Kalvárii v Nitre koná pobožnosť krížovej cesty.  Duchovný...
15.3 2019
Kresťania majú byť, v duchu evanjelia, ako kvas, aby sa pričiňovali o posvätenie sveta a tak urobili Krista zjavným...
07.3 2019
Nitra (6. marca) Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák v jednom zo svojich publikovaných zamyslení pripomína, že...
06.3 2019
Nitra (4. marca) V dňoch od 5. do 7. apríla 2019 sa v Nitre uskutoční diecézne...
04.3 2019
Nitra (16. februára) Niekoľko tisíc veriacich sa v sobotu 16. februára 2019 zišlo v mestskej hale...
16.2 2019
Čenstochová - Poľsko (16. februára) Na mariánskom pútnickom mieste v poľskej Čenstochovej sa 14. februára 2019...
16.2 2019
Nitra (11. februára) Vo štvrtok 14. februára 2019, na 1150. výročie smrti svätého Cyrila-Konštantína, budú na...
11.2 2019
Nitra (10. februára) Nitrianske biskupstvo pripravuje diecézne stretnutie mladých pod názvom PS 2019. Uskutoční sa v...
10.2 2019

Informačný servis diecézy

Oznamujeme, že 19. marca 2019  vo veku 90. rokov zomrel pán Jozef Buranský, otec kňaza Nitrianskej...
19.3 2019
Nitra (18. marca) Petičný výbor v spolupráci s Centrom pre rodinu - Nitra, ďalšími organizáciami a...
18.3 2019
Nitra (15. marca) V Kláštore Najsvätejšej Trojice v Nitre (na Šindolke u ružových sestier) sa v...
15.3 2019
Soblahov (9. marca) Miništranti Nitrianskej diecézy si v Soblahove 9. marca 2019 zmerali sily v halovom futbale. Do...
10.3 2019
Nitra (7. marca) Bohoslovci a predstavení Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre pozývajú miništrantov na Deň...
07.3 2019
Skalka (6. marca) Na Skalke pripravili počas pôstneho obdobia bohatý program: Sväté omše v Diecéznej svätyni...
06.3 2019
Nitra (6. marca) Vo Farskom kostole svätého Petra a Pavla v Nitre (františkáni) sa 18. marca...
06.3 2019
Nitra (6. marca) Rímskokatolícka farnosť v Hronskom Beňadiku pozýva mužov na púť. Uskutoční sa 24. marca...
06.3 2019

PS 2019

eea_uvod

.