Spravodajstvo

V rámci tohtoročnej Noci kostolov sa do tohto podujatia zapojili aj niektoré chrámy Nitrianskej diecézy. V...
04.6 2023
Na mariánske pútnické miesto v Pozbe-Studničke 28. mája 2023 doputovali stovky pútnikov na motorkách z nitrianskeho...
31.5 2023
Medzi 2 kardinálmi, 5 arcibiskupmi, 14 biskupmi a 250 kňazmi a približne 4 a pol tisíc...
30.5 2023
V sobotu 27. mája 2023 sa ctitelia Matky Božej zišli na tradičnej púti k úcte Panny...
29.5 2023
V katedrále - Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade 28. mája 2023 na sviatok Zoslania Ducha...
28.5 2023
Po Veľkonočných sviatkoch sa v mesiaci apríl opäť a naplno rozbehlo udeľovanie sviatosti birmovania mladým birmovancom...
25.5 2023
Farnosť Čifáre sa 7. mája 2023 dočkala požehnania novej farskej budovy. Požehnal ju nitriansky biskup Mons....
20.5 2023
Sestry Vincentky, ktoré pôsobia v Bošanoch v Dome spoločnosti dcér kresťanskej lásky sa 16. mája 2023...
18.5 2023

Informačný servis diecézy

Misionári Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (MSC) pozývajú všetkých veriacich na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Slávnostnú sv. omšu...
10.6 2023
V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu Vám oznamujeme, že dňa 7....
09.6 2023
Farnosť Nitra-Janíkovce pri príležitosti spomienky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie pozýva v sobotu 17. Júna 2023 na...
08.6 2023
Farnosť Nitra -Horné mesto srdečne pozýva na liturgickú slávnosť ku cti sv. Antona spojenú s požehnaním...
08.6 2023
Organizátori srdečne pozývajú záujemcov na mestský akademický festival Bratislavské Hanusove dni, ktorý sa uskutoční v dňoch...
08.6 2023
Nitrianske biskupstvo a farnosti mesta Nitra pozývajú veriacich na verejné slávenie Slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a...
06.6 2023
Dňa 10. júna 2023 v Katedrále - Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade o 10,00 hod....
06.6 2023
Srdečne pozývame kňazov na KŇAZSKÚ KONFERENCIU so Scottom Hahnom a jeho manželkou Kimberly, ktorá sa uskutoční pod záštitou predsedu KBS Mons. Bernarda Bobera...
05.6 2023

Život z viery

Po slávnosti Najsvätejšej Trojice sa podľa liturgického kalendára v Cirkvi slávi Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a...
05.6 2023
Katolícka cirkev v nedeľu 28. mája oslávi sviatok Zoslania Ducha Svätého – Turíce (Svätodušná nedeľa), ktorý...
23.5 2023
Vo štvrtok 18. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40...
15.5 2023
Posolstvo Svätého Otca Františka na 60. svetový deň modlitieb za duchovné povolania Povolanie: milosť a poslanie...
30.4 2023
Na Druhú veľkonočnú nedeľu si pripomíname sviatok Božieho milosrdenstva (16. apríla 2023). Nedeľa Božieho milosrdenstva alebo sviatok Božieho...
16.4 2023
Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie,...
02.4 2023
Prinášame plné znenie Posolstva pápeža Františka na Pôstne obdobie 2023 pod názvom: Pôstna askéza – synodálna...
19.2 2023
Slávni slovanskí vierozvestcovia, sv. Cyril a Metod, tvoria v dejinách Slovanov a zvlášť Slovákov jednu z...
14.2 2023

.