Spravodajstvo

Pri príležitosti spomienky na sv. Andreja-Svorada a Beňadika – pustovníkov sa 17. júla 2019 v Nitre uskutočnila ďakovná...
18.7 2019
V dňoch 10. - 14. júla 2019 sa v Topolčiankach uskutočnila už  tradičná Škapuliarska púť. Súčasťou bohatého duchovného...
15.7 2019
Sviatok sv. Cyrila a Metoda si v Branči pri Nitre už tradične uctili veriaci a obyvatelia...
15.7 2019
Drahí bratia a sestry, milí obyvatelia mesta Nitra, 17. júl je deň, kedy v našej diecéze...
11.7 2019
Program slávností Nitra, milá Nitra a Cyrilo-metodských slávností 2019 bol opätovne spestrený aj náučným a zážitkovým...
10.7 2019
Pri príležitosti 1150. výročiu smrti sv. Konštantína-Cyrila a 15. výročiu vstupu Slovenska do Európskej únie vydala Nadácia...
07.7 2019
Za účasti niekoľkých tisícok pútnikov a návštevníkov Nitry z domova, i zo zahraničia, sa 5. júla 2019 pri...
06.7 2019
Najmladšia farnosť v Nitre, ktorej patrónom je sv. Urban, patrón vinohradov a vinohradníkov, a ktorej územie...
02.7 2019

Informačný servis diecézy

Púť Nitranov k sv. Andrejovi Svoradovi Pri príležitosti spomienky na sv. Andreja Svorada a Benedikta – pustovníkov,...
09.7 2019
V Katedrále sv. Emeráma na nitrianskom hrade sa budú tento týždeň konať dva významné a exkluzívne...
07.7 2019
Skalka pri Trenčíne sa aj tohto roku pripravuje na hlavnú púť k diecéznym patrónom a našim...
03.7 2019

eea_uvod

.