Spravodajstvo

V tomto čase si pripomíname aj 110. výročie narodenia Mons. Jána Pásztora, nitrianskeho biskupa, ktorý spravoval...
26.1 2022
Nedožité 98. narodeniny blahej pamäti Jána Chryzostoma kardinála Korca, nitrianskeho biskupa, si pripomíname 22. januára 2022. ...
22.1 2022
V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov  sa 20. januára 2022 v evanjelickom Kostole Svätého Ducha...
21.1 2022
100. výročie Slovenskej provincie dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul si 14. januára 2022 rehoľné...
17.1 2022
Centrum pre rodinu v Trenčíne navštívil v nedeľu 9. januára 2022 nitriansky pomocný biskup Mons. Peter...
11.1 2022
V nedeľu na sviatok Krstu Krista Pána 9. januára 2022 navštívil nitriansky pomocný biskup Mons. Peter...
09.1 2022
Na sviatok Zjavenia Pána 6. januára 2022 celebroval v katedrále - bazilike sv. Emeráma v Nitre...
07.1 2022
V katedrále - Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade si 1. januára 2022 na slávnosť Panny...
02.1 2022

Informačný servis diecézy

Slovenskí biskupi pozývajú veriacich na púť do Ríma, na ktorej chcú spoločne poďakovať za minuloročnú návštevu...
26.1 2022
Aký je svet okolo nás? Aké v ňom vidíme hodnoty? Kam sa uberá naša "kresťanská" Európa?...
26.1 2022
Pápež František vyhlásil na stredu 26. januára 2022 deň modlitby za pokoj v súvislosti s napätou...
25.1 2022
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre oznamuje maturantom, ale aj ostatným, ktorí by mali záujem venovať sa...
25.1 2022
"Nemajte strach prijať výzvu naďalej ohlasovať povolanie k zasvätenému životu a kňazskej službe. Cirkev to potrebuje!...
25.1 2022
Nezisková organizácia Castellum, n.o., ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, sa v roku 2021 stala prijímateľom...
25.1 2022
V tretiu nedeľu v období cez rok, ktorá v tomto roku pripadne na 23. januára 2022,...
17.1 2022
V sobotu 15. januára 2022 odišiel do večnosti P. Juraj Dolinský SJ, kňaz zo Spoločnosti Ježišovej....
16.1 2022

eea_uvod

.