Fotogaléria

20
jún
2019

Rímskokatolícka farnosť v Nadliciach pozýva na Cyrilo-metodskú púť do Rajčian na Mechovičku, ktorá sa uskutoční v nedeľu 7. júla 2019. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše bude Vdp. Zdenko Pupík. Všetci sú srdečne pozvaní.

19
jún
2019

Dňa 22. júna 2019 o 10,00 hod sa v Kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii v Nitre uskutoční kňazská vysviacka členov Spoločnosti Božieho  Slova. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše a svätiteľom novokňazov bude nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Všetci...

18
jún
2019

V Kostole sv. Ladislava (Piaristi) v Nitre bude dňa 23. júna 2019 nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s kňazmi z nitrianskych farností celebrovať slávnostnú sv. omšu pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Po skončení sv. omše...

22
jún
2014
| Kategória: Fotogaléria

Slávnosť Najsvätejšieho Kristoho Tela a Krvi oslávili veriaci Nitry spoločne na svätej omši na Svätoplukovom námestí v nedeľu 22. júna 2014. Predsedal jej nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. 

14
jún
2014
| Kategória: Fotogaléria

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák vysvätil 14. júna 2014 pre potreby Nitrianskej diecézy štyroch novokňazov a jedného pre Rehoľu Piaristov. 

13
jún
2014
| Kategória: Fotogaléria

Traja absolventi piateho ročníka z Kňazského seminára svätého Gorazda v Nitre prijali 13. júna 2014 z rúk nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka diakonskú vysviacku. Foto: Kňazský seminár svätého Gorazda v Nitre

12
apr
2014
| Kategória: Fotogaléria