Poskytnutie finančného príspevku z Nadácie SPP

Nadácia SPP poskytla v roku 2019 finančný príspevok NADÁCII KONŠTANTÍNA FILOZOFA vo výške 30.000,- € na projekt PROGLAS.

Vďaka tejto podpore, ako aj ďalším sponzorom, bol o umožnené knižné vydanie Proglasu, staroslovenskej hymnickej básne, ktorej autorom je Konštantín Filozof. Tento hymnus na oslavu písmen a slova nemá obdobu vo svetovej poézii.