Obnova Mariánského stĺpu

V roku 2020 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra získalo dotáciu na obnovu kultúrnej pamiatky vo výške 4.000 eur. Dotácia bola poskytnutá a využitá na komplexnú obnovu Mariánského stĺpu situovaného na predpolí nitrianskeho hradu.
Ide o dielo z vrcholno-barokové dielo z roku 1750.