Slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov – pozvánka

Pri tejto príležitosti sa  5. júla 2019 v Nitre uskutoční Cyrilo-metodská národná púť.

Program:
10,00 hod: Pontifikálna sv. omša na Svätoplukovom námestí  – hlavný celebrant ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky J. Ex. Mons. František Rábek so slovenskými biskupmi.

13.00 -16.00 hodHradný deň otvorených dverí, voľný vstup do biskupského paláca, Katedrály – Baziliky sv. Emeráma, expozícií Diecézneho múzea,  celého hradného areálu, kazematy a hradnej pivnice

Všetci sú srdečne pozvaní!