Výročná púť na Skalke 2019 s požehnaním nového pútnického domu – pozvánka

Skalka pri Trenčíne sa aj tohto roku pripravuje na hlavnú púť k diecéznym patrónom a našim prvým národným svätým – sv. Andrejovi-Svoradovi a Beňadikovi, ktorá sa uskutoční v dňoch 17., 20. a 21. júla 2019. V nedeľu 21. júla pri slávnostnej sv. omši nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák požehná nový pútnický dom, ktorý sa podarilo vybudovať v uplynulom roku, aby v ňom pútnici mohli nájsť dôstojné podmienky na prijatie.