Kardinál Dominik Duka so sprievodom navštívil Nitru

Pražský arcibiskup a český primas Mons. Dominik kardinál Duka s pomocnými biskupmi Mons. Václavom Malým a Mons. Zdeňkom Wasserbauerom a bohoslovci pražského seminára v rámci každoročného poznávacieho výletu do zahraničia, začiatkom septembra navštívili Slovensko. Súčasťou ich týždňového výjazdu bola 3. septembra 2019 aj cesta do starobylej Nitry. Počas nej zavítali do Seminára sv. Gorazda, kde prenocovali a navštívili aj Nitriansky hrad, kde ich prijal nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Po vzájomných rozhovoroch v priateľskej a neformálnej atmosfére absolvovali prehliadku biskupského paláca, Katedrály – Baziliky sv. Emeráma a areálu hradu a zoznámili sa tak s históriou a súčasnosťou Nitrianskej diecézy.