Kríž Svetových dní mládeže bude aj v Nitre

Kríž Svetových dní mládeže zavíta v rámci celoslovenského putovania 21. novembra 2014 aj do Nitry. Tento kríž zveril mladým ešte v roku 1984 svätý Ján Pavol II. Jeho putovanie po slovenských diecézach je súčasťou prípravy na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia v Krakove na konci júla v roku 2016.

Drevený kríž (vysoký 3,8 m) obišiel takmer celý svet a bol prítomný na všetkých ďalších Svetových dňoch mládeže. Rím (1985), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestechowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paríž (1997), Rím (2000), Toronto (2002), Kolín (2005), Sydney (2008), Madrid (2011) a Rio de Janeiro (2013). Od roku 1994 symbol putuje pred SDM v diecézach hostiteľskej krajiny a svoju púť potom končí v meste konania SDM. 

Program v Nitre 21. 11. 2014 vo Farskom kostole svätého Gorazda na sídlisku Klokočina:

6. 30 hod. Farská svätá omša.

11. 00 hod. Svätá omša a katechéza pre Gymnázium svätého Cyrila a Metoda, Základnú školu svätého Svorada a Benedikta a Základnú školu svätého Marka.

17. 30 hod. Moderovaná Krížová cesta mladých pre mladých.

18. 00 hod. Svätá omša celebrovaná Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom.

19. 00 hod. Katechéza, svedectvá, piesne, modlitby, foto a videoprezentácia niektorých doterajších SDM.

– Propagácia Národného stretnutia mládeže v Poprade – P 15

– Propagácia najbližších Svetových dní mládeže Krakow 2016

21. 00 hod. Predpokladaný oficiálny záver programu.

22. 00 – 06. 00 hod. Celonočná adorácia v kostole svätého Gorazda.

Kríž SDM v Nitre