Pobožnosť Krížovej cesty v Trenčíne aj pre škôlkárov

Aj deti z Cirkevnej materskej školy sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne v aktuálnom Pôstnom období sprevádzali Pána Ježiša na jeho Krížovej ceste. V kostole Notre Dame sa túto pobožnosť modlilo viac ako 60 detí vo veku od 3 do 6 rokov spolu so svojimi učiteľkami. Jednotlivé zastavenia viedol školský kaplán Pavol Trgo a doplnil ich obrázkami, zaujímavými otázkami a vysvetlením. Spoločne si zaspievali aj pieseň „Bol si tam, keď bol umučený Pán“.  Deti si mohli pohladiť Ježiša na kríži a pozrieť si jednotlivé obrázky zastavení. Spoznali, že náš Priateľ Ježiš nám pomáha prekonávať ťažkosti a bolesti aj v našom živote. Tiež zistili, ako môžu napodobňovať Šimona z Cyrény či Veroniku. Na záver pobožnosti kaplán Pavol deti požehnal znakom kríža na čele, aby tak deti mohli aj po odchode z kostola zotrvať v Božom požehnaní. Základná škola s materskou školou sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne už viac ako 20 rokov ponúka pre deti v predškolskom veku komplexnú výchovu, vzdelanie a formáciu v kresťanskom duchu.