Nitrianski kňazi s biskupom Viliamom na kňazskej púti do Slovinska

Na už tradičnú každoročnú kňazskú púť sa po slávení Veľkonočného trojdnia v týždni vo Veľkonočnej oktáve vybrali takmer tridsiati kňazi Nitrianskej diecézy spolu so svojím biskupom Mons. Viliamom Judákom tentokrát do Slovinska. Od 2. do 5. apríla 2024 ich tak čakajú kilometre putovania po miestach, ktoré sú späté s históriou Cirkvi a kresťanskými tradíciami. Po ceste cez Rakúsko sa pútnická kňazská výprava zastavila v Mariazelli, kde navštívili rakúsku národnú svätyňu Baziliku Narodenia Panny Márie. Spolu s biskupom Viliamom tam kňazi slávili sv. omšu a pomodlili sa pri hrobe biskupa Juraja Selepčéniho-Pohronca, ktorý bol v rokoch 1648-1660 nitrianskym biskupom. Prvým miestom v Slovinku, ktoré výprava navštívila bol Maribor, v ktorom sa stretli s domácim arcibiskupom Mons. Alojzom Cviklom v Katedrále sv. Jána Krstiteľa a v Bazilike Panny Márie Milosrdnej kňazi s biskupom Viliamom slávili svätú omšu. Počas púte v Slovinsku ich ešte čaká návšteva Ľubľany a pútnické miesto Brezje, kde sa nachádza slovinská  národná svätyňa Panny Márie Pomocnice kresťanov.