V Hronskom Beňadiku tradične putovali s relikviou Kristovej krvi k morovej kaplnke na Háji

V Hronskom Beňadiku sa 1. mája 2024 uskutočnila tradičná púť  historickej Tekovskej župy k morovej kaplnke na Háji. Od Baziliky sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku zúčastnení veriaci v procesii vedenej rektorom baziliky a biskupským vikárom Mons. Petrom Brodekom aj s relikviárom s Kristovou krvou putovali na znak vďačnosti obyvateľov Tekova Kristovej Krvi za ochranu pred epidémiami a živelnými pohromami ku kaplnke na Háji. Pri kaplnke sa následne konala slávnostná svätá Omša na tento úmysel, ktorú celebrovali Mons. Peter Brodek s miestnym farárom z Hronského Beňadika Alexandrom Staníkom a ďalšími kňazmi za účasti veriacich z miestnej farnosti a blízkeho okolia. Na záver slávnosti aj celej púte udelil Mons. Brodek všetkým požehnanie s relikviou Kristovej krvi. Prítomní tak svojou účasťou na púti nielen zachovali starú  tradíciu, ale sa aj povzbudili vo svojej kresťanskej viere a poďakovali Bohu za jeho ochranu v minulosti i v súčasnosti.