Deti z farností Nitrianskej diecézy na misijnej púti detí v Rajeckej Lesnej – Frívalde

Na tradičnej Misijnej púti detí do Rajeckej Lesnej – Frívaldu, ktorá sa konala v sobotu 11. mája 2024 sa zúčastnili aj deti z niektorých farností Nitrianskej diecézy pod vedením svojich duchovných otcov z Novej Vsi nad Žitavou, Nitry – Kalvárie, či Trenčína. Spolu s ostatnými sa zúčastnili na programe, ktorý pre nich pripravila Žilinská diecéza s miestnou farnosťou v Rajeckej Lesnej – Frívalde. Detskí pútnici mali možnosť byť účastní na slávnostnej svätej omši, ktorú s prítomnými kňazmi celebroval žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Po jej skončení a obede sa deti mohli zapojiť do putovania po stanovištiach a plniť jednotlivé úlohy, vypočuť si katechézy, zatancovať si eRko tance a zapojiť sa modlitby spievaného Misijného ruženca. Po skončení zaujímavého a pestrého programu sa deti rozišli do svojich domovov plné zážitkov a povzbudení do prežívania kresťanskej viery v ďalšom období.