Návšteva Ad Limina apostolorum biskupov Slovenska v Ríme sa skončila.

Slovenskí biskupi ukončili návštevu Ad limina apostolorum v Ríme a vo Vatikáne. Návšteva vyvrcholila osobnou audienciou u Svätého Otca Františka v piatok 7. júna 2024 v súkromnej knižnici v Apoštolskom paláci vo Vatikáne. V rámci darov, ktoré pápež František obdržal boli aj aj kópia nitrianskeho evanjeliára z druhej polovice 11. storočia v latinskom jazyku a preklad najstaršej slovanskej básne Proglas do talianskeho jazyka, ktorý priniesli do Ríma z Nitry organizátori Národnej púte motorkárov. Biskupi ho od nich prevzali počas svätej omše v Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme, v ktorej v deviatom storočí pápež Hadrián II. požehnal staroslovienske preklady liturgických kníh. Po sérii návštev viacerých vatikánskych dikastérií a úradov, svätých omšiach so slovenskými pútnikmi v hlavných rímskych bazilikách biskupi Slovenska ukončili návštevu molebenom k svätému Cyrilovi a Metodovi pri hrobe sv. Cyrila v Bazilike sv. Klementa a svätou omšou v Bazilike sv. Pavla za hradbami. Hudbu počas liturgických slávení po celú doby návštevy mal v rukách katedrálny organista z Nitry Vladimír Kopec, ktorý pôsobil ako organista a spevák v zbore Vikariátu mesta Vatikán v Bazilike sv. Petra a počas omší a audiencií dnes už zosnulého pápeža Benedikta XVI. a hral na organe aj na svätej omši v Šaštíne so súčasným pápežom Františkom. Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák s pomocným nitrianskym biskupom Mons. Petrom Beňom po skončení programu v Ríme počas cesty na Slovensko navštívili aj horu La Verna spojenú so životom a stigmatizáciou sv. Františka z Assisi.