Na Nitrianskom hrade si 9 kňazov pripomenulo 25. výročie kňazskej vysviacky a oslávili tak strieborné jubileum

Pri príležitosti 25. výročia kňazskej vysviacky sa 27. júna 2024 na Nitrianskom hrade stretli deviati kňazi, aby oslávili strieborné jubileum svojho kňazstva, ktoré prijali z rúk bývalého nitrianskeho biskupa blahej pamäti  J. Em. Jána Chryzostoma kardinála Korca 19. júna 1999 v Kostole sv. Rodiny v Trenčíne. Jubileum kňazi oslávili spolu so súčasným nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom, ktorý v čase ich vysviacky pre Nitriansku diecézu pôsobil ako rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, a ktorý bol tým, kto vydal svedectvo o ich súcosti na kňazskú službu. Spolu s ním sa tak stretli pri Pánovom oltári v Pribinovej kaplnke na Nitrianskom hrade pri svätej omši, ktorej biskup Viliam predsedal a poďakovali tak Bohu za dar kňazstva. Koncelebrujúci kňazskí jubilanti sa spolu pomodlili aj pri hrobe svojho svätiteľa otca kardinála Jána Chryzostoma Korca v Dolnej lodi Katedrály – Baziliky sv. Emeráma. Dnes z týchto 9 kňazov pôsobí 5 v Nitrianskej diecéze, 3 v Žilinskej diecéze, 1 v Olomouckej arcidiecéze a 1 v Pražskej arcidiecéze. Gratulujeme a želáme veľ Božích milostí do ďalšieho kňazského pôsobenia v službe Bohu a Cirkvi. Ad multos annos!