V Nitre sa uskutočnila tradičná cyrilo-metodská národná púť

Cyrilo-metodskou národnou púťou na Svätoplukovom námestí v Nitre sa 5. júla 2024 začali trojdňové slávnosti Nitra, milá Nitra. Hlavným celebrantom liturgickej slávnosti bol arcibiskup Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius Svätej Stolice na Slovensku. Spolu s ním koncelebrovali arcibiskupi a biskupi Slovenska. Českú biskupskú konferenciu zastupoval J. Em. Mons. Dominik kardinál Duka OP, emeritný pražský arcibiskup a prímas český. Na svätej omši sa zúčastnili tisícky veriacich zo Slovenska vrátane prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, predstaviteľov Národnej rady SR, vlády SR, kresťanských cirkví, verejného, politického, kultúrneho a akademického života, ako aj predstavitelia diplomatického zboru akreditovaného v Slovenskej republike. Vo svojej homílii nuncius Girasoli pozval prítomných k „rešpektovaniu rozdielností“, pretože „rozdiely a pluralita nikdy nie sú prekážkou jednoty“, ale ju obohacujú. Ako povedal, že ako národ v strede Európy sme povolaní byť „mostom bratstva a pokoja medzi východnou a západnou Európou“. Svätých Cyrila a Metoda vníma ako tých, čo prišli „hlásať, nie nanucovať evanjelium“. Nechceli nanucovať, ale rozhodli sa pre „metódu podeliť sa“. Budovať mosty a nie múry, „prekonávať kultúru konfliktu“ a nahrádzať ju „kultúrou stretnutia“.  Vyzval, aby Slováci zostali jednotní, aby „národ mohol rásť“. Jednota tiež ako výraz posilnenia dialógu medzi generáciami je cestou k „obnoveniu vzájomnej dôvery“. Nuncius vo svojom príhovore vyjadril, že viera svätých Cyrila a Metoda má byť pre kresťanov aj dnes povzbudením – napriek vojnám a nepriaznivej situácii vo svete – „otvoriť sa nádeji“ a veriť, že „pokoj a lepší svet je možný“. Pripomenul, že Cirkev je tá, ktorá má „prorockú úlohu… podporuje hodnoty a nie ideológie“. V závere prítomných vyzval k tomu, aby podľa príkladu z evanjelia túžili vidieť: „…spolu so všetkými občanmi Slovenska hovorme: ,Pane Ježišu, chceme vidieť‘.“ Zopakoval tiež pozvanie k vzájomnej úcte a k „rastu v kultúre stretnutia“ v prospech jednotnej krajiny. Nuncius Girasoli pozval všetkých k radosti a odvahe urobiť „prvý krok pre dialóg a jednotu“. Na záver slávnostnej svätej omše zaznel pozdravný list pápeža Františka. Prihovoril sa aj reprezentant Českej biskupskej konferencie kardinál Dominik Duka. Poďakovanie všetkým, osobitne nunciovi Nicolovi Girasolimu za jeho povzbudzujúce slová homílie vyslovil domáci nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Na záver slávnosti bol prečítaný ďakovný list slovenských biskupov Svätému Otcovi za nedávnu návštevu Ad limina apostolorum v Ríme a vo Vatikáne. List bol zároveň pozdravom a uistením o modlitbách zo strany biskupov, kňazov a všetkých prítomných na Cyrilo-metodskej púti v Nitre. Program púte pokračoval popoludní na Nitrianskom hrade, ako sídle Nitrianskeho biskupstva dňom otvorených dverí, v rámci ktorého mali možnosť pútnici a a návštevníci vidieť nielen areál hradu, Katedrálu – Baziliku sv. Emeráma, či expozície Diecézneho múzea, ale aj interiéry biskupského paláca, ako živej rezidencie nitrianskeho biskupa, ktorá sa vzhľadom k tomu otvára len raz do roka práve na sviatok sv. Cyrila a Metoda. Podujatie bolo organizované v rámci Cyrilo-metodských slávností Nitra milá Nitra 2024 aj v spolupráci a s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.