Z Diecézneho stretnutia mládeže v Nitre

Presne na 20. výročie návštevy svätého Jána Pavla II. v Nitre sa 30. júna 2015 konalo v meste pod Zoborom Diecézne stretnutie mládeže – D.N.E.S. (Diecézne nitrianske evanjelizačné stretnutie). Program bol sústredený na miestne sídlisko Diely, kde stojí kovová konštrukcia, pod ktorou pred dvadsiatimi rokmi stál pápež Ján Pavol II. na neďalekom letisku v Janíkovciach. 

Prítomní sa mohli zastaviť napríklad v rehoľnej kaviarni, mohli využiť ponuku aktivít a zábavy. Rovnako mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia i zúčastniť sa dramatizovanej modlitby ruženca.

Podvečer slávil v spoločenstve zídených veriacich svätú omšu nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V homílii hovoril o dôležitosti vnútornej krásy človeka. Túto krásu človek, podľa jeho slov, dosiahne čistým a čnostným životom. Zaspomínal si na návštevu svätého Jána Pavla II. v Nitre a spomenul i to, že vtedy daroval slovenskej mládeži novú encykliku Evangelium vitae, ktorá učí o dôstojnosti života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. A v tom vidí nitriansky biskup odkaz tohto svätca aj pre dnešnú slovenskú mládež. 

Po svätej omši nasledoval koncert, prednáška kňaza Petra Mihálika, ktorý je zodpovedný za pastoráciu mládeže v Nitrianskej diecéze i Martina Michalíčka, riaditeľa Diecézneho katechetického úradu v Nitre. Program Diecézneho stretnutia mládeže sa skončil premietaním záznamu z návštevy Jána Pavla II. v Nitre z 30. júna 1995. 

Video TU

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA