Národného stretnutia mládeže v Poprade sa zúčastnia aj mladí z Nitrianskej diecézy

Do Popradu, na Národné stretnutie mládeže P15, budú už o niekoľko dní smerovať kroky mnohých mladých aj z Nitrianskeho biskupstva. Spolu s nimi pôjde pod Tatry aj nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.

logo_P_15

PROGRAM

program_P_15

Piatok 31. júl 2015

Aréna Poprad

14:15 otvorenie arény

15:00 Začiatok programu

15:15 OTVÁRACÍ CEREMONIÁL P15 – „1984″

Ameň Kameň, Tanečné divadlo ATak, ForDžoj, Projekt 36, olympionici Zuzana Štefečeková a Samuel Piasecký, Ochotnícky divadelný súbor Šariš W.P.E., a ďalší

16:45 REŤAZ, sprievod ulicami Popradu spojený s charitatívnou zbierkou šatstva

Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

17:15 SLÁVENIE EUCHARISTIE, spišský biskup Štefan Sečka, košický arcibiskup Bernard Bober; spieva Chrámový zbor zo Spišskej Novej Vsi, Eucharistická stráž zo Spišskej Belej, Mariánska družina z Lendaku

Exteriér

18:45 AGAPÉ, spoločná večera z prinesených darov

EXPEDÍCIA SRDCE [Nr.1]

stretnutie v skupinkách

Aréna Poprad

21:15 NIELEN NA PAPIERI, krížová cesta s bratislavským pomocným biskupom Jozefom Haľkom; ForDžoj a Pavel Helan (ČR)

Sobota 1. august 2015

7:00 raňajky

8:00 RÁNO S OTCOM, ranné modlitby po jednotlivých diecézach (na viacerých miestach)

Aréna Poprad

9:15 HĽADÁ SA POKLAD, katechéza s bratislavským eparchom Petrom Rusnákom, svedectvá, Detský folklórny súbor Kremienok, Sima Martausová, Tanečné divadlo ATak

10:45 EXPEDÍCIA SRDCE [Nr.2] stretnutie v skupinkách

Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

12:15 SLÁVENIE SVÄTEJ LITURGIE, pomocný biskup Prešovskej archieparchie Milan Lach, SJ; spieva Onezim z Prešova a gréckokatolícki seminaristi

Námestie svätého Egídia a okolie

14:00 obed

15:15 – 18:15 EXPO POVOLANÍ, prehliadka reholí, hnutí, inštitútov a pro-rodinných organizácií, adorácia, sprievodné aktivity (POPRADoviny – Park zábavy, Oddychový parčík, Poklady Popradu, Rukolamy, Adrenalín park, Dobrodružstvo za Popradom),

15:30 – open air koncert zasvätených,

16:00/17:00 – divadlo Lúče otcovstva,

17:00 – divadlo Nasleduj ma (o živote Pátra Pia)

18:30 večera

Aréna Poprad

20:15 ONI UVIDIA BOHA…, večerná vigília so žilinským biskupom Tomášom Galisom;

Projekt Godzone

Nedeľa 2. august 2015

7:30 raňajky

Aréna Poprad

9:15 RÁNO S OTCOM, modlitba ranných chvál s rožňavským biskupom Stanislavom Stolárikom; Zuzana Eperješiová (PoeticaMusica), Dominika Gurbaľová

BLAHOSLAVENÍ?! katechéza so sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi Cyrilom Vasiľom, SJ; ForDžoj, Zuzana Eperješiová, Dominika Gurbaľová, svedectvá, a ďalší

11:00 EXPEDÍCIA SRDCE [Nr.3] stretnutie v skupinkách

12:15 POĽSKÁ HODINKA, Korunka k Božiemu milosrdenstvu; Richard Rikkon, Anna Kureková, Lukáš Konštiak, Tanečné divadlo ATak, a ďalší

Námestie pri aréne

13:15 obed

15:00 P15OZVANIE, spustenie Milosrdného roka – duchovnej prípravy na SDM 2016 v Krakove

15:15 SLÁVENIE EUCHARISTIE, bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský; spieva BB zbor z banskobystrickej diecézy