Zástupcovia Nitrianskej diecézy na celoslovenskom stretnutí aktérov v pastorácii rodín

V zariadení Rodinkovo pri Belušských Slatinách sa v dňoch 13. – 14. marca 2024 za účasti žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa, spišského biskupa Mons. Františka Trstenského a vladyku Cyrila Vasiľa uskutočnilo celoslovenské stretnutie aktérov v pastorácii rodín pod gesciou Rady pre rodinu pri Konferencii biskupov Slovenska. Mottom stretnutia boli slová „Ukáž nám, Pane, svoje cesty“ (Porov. Ž 25, 4). Zúčastnilo sa ho 110 zástupcov zo všetkých diecéz a eparchií na Slovensku, z toho vyše 40 kňazov, 25 manželských párov, členovia Rady pre rodinu, jednotlivci a zasvätení a viacerí zástupcovia centier pre rodinu, prorodinných organizácií, diecéznych komisií pre pastoráciu rodín, katechetických úradov i jednotlivých programov. Za Nitriansku diecézu sa stretnutia zúčastnil tím zástupcov z rôznych stavov z Nitry, Trenčína, Topoľčian, Zlatých Moraviec, Komjatíc a Lužianok. V rámci programu stretnutia načúvali, uvažovali a diskutovali o stave pastorácie rodín, hľadali silné i slabé stránky, či príležitosti i ohrozenia v pastorácii rodín v diecézach a  prezentovali výzvy a kroky pre pastoráciu rodín.