Na vežu Kostola Povýšenia sv. Kríža v Krásne osadili novú helmicu

V sobotu 16. marca 2024 s Božou pomocou zavŕšili dielo rekonštrukcie helmice veže Rímskokatolíckeho kostola Povýšenia sv. Kríža v Krásne. O nutnosti rekonštrukcie začali uvažovať v roku 2022, hneď ako bol zistený havarijný stav strešnej konštrukcie. Zásadne sa na ňom podpísal nielen vek, ale i požiar zo šesťdesiatych rokov minulého storočia. Úder blesku spôsobil požiar, ktorí sa napokon s vypätím všetkých síl domácich hasičov podarilo uhasiť. Zhoreli však viaceré dôležité prvky drevenej konštrukcie. Preto sa rozhodli neopravovať starú, ale vyhotoviť celkom novú konštrukciu. Práce začali 14. júla 2023, keď s pomocou žeriavu zložili pôvodnú konštrukciu veže na zem, kde šikovní majstri vytvorili jej vernú kópiu. Použili pri tom rovnaké materiály ako na pôvodnej veži, ako aj staré poctivé techniky obrábania dreva i pokrývania plechom, za čo majstrom patrí veľký obdiv i vďačnosť.  Ako krytina bol použitý medený plech, ktorý ochráni toto dielo po mnohé desiatky rokov. Po dokončení výroby bola helmica umiestnená opäť na svoje pôvodné miesto, a následne bol do jej vrcholu vsadený nerezový kríž. Oplechovaná konštrukcia s krížom je vysoká 10 metrov a váži zhruba 6 ton. Pod jej vrchol bude po požehnaní nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom umiestnená časová schránka, ako pamiatka pre budúce generácie. Požehnanie sa uskutoční pri najbližšej slávnostnej príležitosti. Miestni veriaci sú  vďační Bohu za jeho ochranu i pomoc pri realizovaných náročných prácach. Rovnako ďakujú aj Biskupskému úradu v Nitre za podporu diela. Vďaka patrí všetkým farníkom, ktorí prevažnú časť tohto diela sami zaplatili, a tiež sa aktívne podieľali na jeho realizácii. Poďakovanie patrí i všetkým ostatným sponzorom a dobrodincom.