Biskup Viliam v Nitre kňazom: „Buďte zamilovaní do kňazstva…ste vo svete a pre svet nenahraditeľní a potrební!“

Na Zelený štvrtok 28. marca 2024 dopoludnia vstúpili do Katedrály – Baziliky sv. Emeráma na Nitrianskom hrade vo veľkom sprievode takmer  tri stovky diecéznych a rehoľných kňazov v pastoračnej službe v Nitrianskej diecéze s biskupmi Viliamom a Petrom aj za účasti veriacich, aby následne spolu pri jednom oltári v neopakovateľnej atmosfére slávili tradičnú Omšu svätenia olejov na pamiatku ustanovenia sviatosti kňazstva. Hlavný celebrant a slávnostný kazateľ nitriansky biskup Viliam Judák vo svojej homílii uvažoval nad zmyslom Omše svätenia olejov v kontexte so sviatostným pomazávaním olejmi a s tým súvisiacim kňazským povolaním. Kňazom adresoval výzvu, aby boli zamilovaní do svojho kňazstva a do Eucharistie. Povzbudil ich, aby sa starali aj o nové povolania a pripomenul im, aby sa ako prví apoštoli so starostlivou pozornosťou venovali tiež duchovnej formácii miništrantov. Poďakoval im za ich službu, za ich vernosť, za odpúšťanie a útechu, ktorú dávajú veriacim a zaželal im prežitie kňazského dňa s pokojom v srdci v kňazskom spoločenstve, i v spoločenstve s veriacimi tam, kde pôsobia. V závere príhovoru zdôraznil, že kňazi a ich služba, hoci sú slabí ľudia, bez toho aby na to boli pyšní, sú vo svete a pre svet nenahraditeľní a sú potrební.“ Prítomní kňazi si následne počas liturgickej slávnosti obnovili kňazské sľuby. Biskup Viliam požehnal oleje katechumenov a chorých, a spolu s kňazmi aj krizmu, ktoré si následne odniesli do svojich farností. Medzi obetnými darmi, ako už je v Nitre tradíciou nechýbal krojované páry a živý baránok.  V Nitrianskej diecéze tak ako všade inde, začalo slávenie tohtoročných Veľkonočných sviatkov.