V Katedrále – Bazilike sv. Emeráma v Nitre umyl biskup Viliam 12 mužom nohy

Slávenie Veľkonočného Trojdnia začalo v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade  28. marca 2024 na Zelený štvrtok podvečer pontifikálnou svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Spolu s prítomnými veriacimi si tak pripomenuli poslednú večeru Ježiša Krista s jeho učeníkmi, počas ktorej ustanovil Oltárnu sviatosť. Slávnostným kazateľom bol katedrálny kanonik Mons. František Šútor. Vo svojom príhovore upriamil pozornosť veriacich na udalosti súvisiace s poslednou večerou, umývanie nôh apoštolom, ale najmä na Eucharistiu a úctu k nej. Počas liturgickej slávnosti sa tradične koná obrad umývania nôh 12 mužom. Urobil tak aj hlavný celebrant biskup Viliam, keď na znak pokory a služobnosti umyl nohy 12 mužom z radov veriacich. Na Nitrianskom hrade po skončení večernej liturgickej slávnosti prestali zvoniť zvony na znak spoluúčasti s utrpením Krista a namiesto nich sa začali ozývať klepáče.