Apoštolský nuncius Svätej Stolice na Veľkú noc v Trenčianskych Tepliciach

Na Veľkonočnú nedeľu 31. marca 2024 arcibiskup Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku prijal pozvanie miestneho farára Marcela Cíbika, a navštívil Farnosť Trenčianske Teplice, kde pri tejto príležitosti slávil pontifikálnu svätú omšu za hojnej účasti Božieho ľudu a primátorky mesta Zuzany Frajkovej Ďurmekovej. Mons. Girasoli využil príležitosť a vo svojej homílii okrem iného zdôraznil, že Kristovo zmŕtvychvstanie nie je iba veľkým tajomstvom vykúpenia, ale dotýka sa života každého jedného z nás. Podľa jeho slov podobne ako apoštoli a Mária Magdaléna, aj my musíme bežať na ceste viery, aby sme sa stretli s osláveným Kristom a nesmieme iba prestupovať na mieste. Rovnako dôležitým krokom je to, aby sme sa vedeli aj odpútať od tohto sveta a snažiť sa, ako hovorí apoštol Pavol v jednom zo svojich listov, pozerať sa smerom hore – do neba. Taktiež musíme sa naučiť znovu snívať, pretože kto sníva, má šancu niečo zmeniť vo svojom živote. Veriaci človek, napodobňujúc Krista Pána, má byť naplnený radosťou, nádejou, entuziazmom a má mať otvorenú naruč pre všetkých, aby vedel nadchnúť pre Božie veci aj iných. Nezvyčajná prítomnosť a účasť apoštolského nuncia Svätej Stolice na Slovensku na slávení Veľkonočnej nedele v jednej z radových farností Nitrianskej diecézy bola pre miestnych veriacich nielen prekvapením, ale aj mimoriadnym povzbudením pre ich kresťanskú vieru a život vo farnosti, rodinách i osobných životoch. Mons. Nicola Girasoli po skončení liturgickej slávnosti vyjadril radosť a spokojnosť z prežitia Veľkonočnej nedele v živom a aktívnom veľkom spoločenstve veriacich z Trenčianskych Teplíc, ale aj blízkeho okolia, ako aj nádej v budúcnosť Cirkvi na Slovensku, ktorú  takéto spoločenstvo dáva.