Dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovensko z Nitry a Topoľčian na púti v Lurdoch

V poradí už 66. medzinárodná púť Maltézskeho rádu do Lúrd vo Francúzsku sa konala uplynulý víkend v dňoch 3. – 6. mája 2024. Do svetoznámeho mariánskeho pútnickeho miesta doputovali tisícky členov Maltézskeho rádu z celého sveta pod vedením veľmajstra rádu Fra Johna Timothy Dunlapa, ktorí so sebou doviezli aj pútnikov z rôznymi zdravotnými ťažkosťami,  ochoreniami, či pohybovými obmedzeniami a umožnili im tak dostať sa na toto milostivé miesto, kde by sa bez ich pomoci sami nikdy nedostali. Dobrovoľníci rádu sa o týchto pútnikov obetavo starali počas celej púte, poskytovali im zdravotnú starostlivosť, opatrovali ich, pomáhali im so stravovaním, obliekaním, alebo aj dopravou na jednotlivé programové aktivity počas púte, ako boli procesie, či sväté omše. To je vlastne aj jedným z hlavných cieľov púte Maltézskeho rádu do Lúrd, posväcovať seba samých, ako členov rádu, prehlbovať si svoju kresťanskú vieru pri nohách Panny Márie a pomáhať blížnym, v tomto prípade chorým a trpiacim. Medzi tisíckami pútnikov bola 187 členná výprava zo Slovenska, ktorú tvorilo viac ako 70 dobrovoľníkov a členov rádu, viac ako 20 chorých pútnikov a takmer stovka pútnikov – sympatizantov rádu. Púť viedol bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský a prezident Maltézskej pomoci Slovensko Július Brichta s hlavným kaplánom rádu na Slovensku Mons. Tiborom Hajdu. Medzi účastníkmi bolo aj 7 dobrovoľníkov z nitrianskeho centra Maltézskej pomoci Slovensko na čele s jeho kaplánom Mons. Gašparom Froncom  a tiež päť dobrovoľníkov z centra Topoľčanoch. Reprezentovali tak aj Nitriansku diecézu, na ktorej území pôsobia a svojou službou prispeli k hlbokým duchovným zážitkom z tohto každoročne konaného duchovného podujatia Maltézskeho rádu.