Apoštolský nuncius medzi študentmi Spojenej katolíckej školy v Nitre

Spojenú katolícku školu v Nitre na Farskej ulici, ktorá sa skladá z MŠ svätých anjelov strážcov, ZŠ sv. Svorada a Benedikta  a Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, navštívil 3. mája 2024 apoštolský nuncius Svätej Stolice na Slovensku arcibiskup Mons. Nicola Girasoli. Popri návšteve školy sa ako hlavný celebrant zúčastnil aj tradičnej prvopiatkovej svätej omše pre žiakov a študentov školy v Kostole navštívenia Panny Márie, ktorú celebroval so školskými kaplánmi a riaditeľom Diecézneho školského úradu Petrom Buranským aj za účasti pedagógov a zamestnancov školy.  Vo svojom príhovore vedenom pre neho typickým prejavom a vystupovaním s úsmevom a oduševnením okrem iného školskú mládež povzbudil aj slovami: ,,Be joyful!” (Buďte radostní!) a svojím mottom ,,Where the is a will, there is always a way.” (Kde je vôľa tam je cesta). Návšteva Spojenej katolíckej školy umožnila apoštolskému nunciovi spoznať úroveň cirkevného školstva v Nitrianskej diecéze, ale aj problémy, s ktorými sa potýkajú.