Noc kostolov 2024 v Kostoľanoch pod Tríbečom – pozvánka

Do programu Noci kostolov 2024 sa v tomto ročníku zapoja aj Kostoľany pod Tríbečom, keď 7. júna 2024 sprístupnia interiér miestneho historického kostola sv. Juraja z 9. storočia  so sprievodnými prednáškami o 19.30 hod. a 20.30 hod. pri kostole: Vedúci odboru archeológie Pamiatkového úradu Mgr. Peter Bisták, PhD. – archeológia okolia kostolianskeho kostola. O 19.30 hod. v kostole: Mgr. art. Marián Keleši – Tisícročné fresky: ich minulosť, súčasnosť a budúcnosť + diskusia. O 20.15 hod. v kostole: Doc. Ing. Viera Peťková, PhD. – prezentácia knihy Tichý svedok dejín + diskusia. Priamo na mieste bude možnosť zakúpenia publikácie o kostole. Všetci sú srdečne pozvaní!