Konferencia biskupov Slovenska zverejnila modlitby za pokoj v národe

Konferencia biskupov Slovenska prináša text modlitby za pokoj v národe a prosby za uzdravenie predsedu vlády SR, ktoré sa budú modliť v rámci svätých omší po celom Slovensku. Všetci veriaci sú pozvaní zapojiť sa do spoločnej modlitby.

_____

Modlitba za pokoj v národe:

Všemohúci Bože,
ty si stvoril ľudí,
aby v pokoji žili na Zemi
a zveľaďovali všetko, čím si naplnil ich život;
všetkých si chránil pred zlom a viedol v pokoji;
vypočul si tých, čo ti s dôverou prednášali svoje prosby,
a požehnával si každého, kto v pokore žiadal o tvoju milosť.
Preto ti dnes s dôverou predkladáme túto modlitbu za našu krajinu:
aby v nej vzájomný dialóg a túžba po spravodlivosti
zvíťazili nad ohováraním a korupciou;
aby naši verejní predstavitelia spojili sily
v boji so zlom a každou neprávosťou;
aby sme všetci hľadali spoločné dobro,
zastali sa najslabších, pomohli chudobným
a žili jeden pre druhého ako členovia veľkej rodiny,
ktorej pravý domov nájdeme len v tebe,
nebeský Otče.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Vložiť po modlitbe po prijímaní, alebo pridať k iným spoločným verejným modlitbám.

_____

 

Prosba za zdravie predsedu vlády SR
(do spoločných modlitieb veriacich)

1. Pane Ježišu Kriste, ty si prišiel na svet ako knieža pokoja, pôvodca  života a lekár chorých; prosíme ťa za zdravie predsedu vlády Slovenskej republiky, aby sa čím skôr uzdravil a opäť sa mohol venovať službe pre dobro našej krajiny.

2. Za ťažko raneného premiéra našej vlasti:  aby ho Pán uzdravil zo všetkých rán a vrátil mu životnú silu pre jeho prácu, prosme Pána.

3. Aby sa predseda našej vlády čím skôr uzdravil z ťažkých zranení, ktoré utŕžil pri výkone svojej práce, a stal sa presvedčivým obhajcom pokoja a porozumenia, prosme Pána.

4. Všemohúci Bože, obdaruj zdravím a silou pre ďalšiu službu občanom Slovenska predsedu našej vlády (pána Róberta Fica).

5. Modlime sa za uzdravenie predsedu slovenskej vlády, aby sa po prekonaní ťažkých zranení mohol opäť vrátiť
do svojej služby pre blaho celej našej krajiny.

6. Prosme za ťažko raneného premiéra Slovenska, aby mu dobrotivý Boh vrátil zdravie,
a naplnil ho silou, ktorú potrebuje pre službu nášmu národu.

7. (Pane), Uzdrav predsedu našej vlády a posilňuj ho v jeho službe, aby bol po zahojení všetkých rán poslom pokoja a porozumenia medzi obyvateľmi Slovenska.

 

Jednu z prosieb treba vhodne zaradiť do formuláru Spoločných modlitieb veriacich na druhú pozíciu.