Te Deum na záver akademického roka na nitrianskych univerzitách

Za účasti rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prof. Libora Vozára a ďalších akademických funkcionárov a vysokoškolských pedagógov oboch nitrianskych univerzít, rektora a kaplánov Univerzitného pastoračného centra a samozrejme veľkého poštu študentov oboch univerzít, celebroval 15. mája 2024 v Kostole sv. Petra Pavla v Nitre slávnostnú sv. omšu nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Spoločne poďakovali Bohu za uplynulý akademický rok a zvlášť študenti aj za podporu, pomoc, formáciu a možnosť navštevovať Univerzitné pastoračné centrum v Nitre. Pri svätej omši zároveň prosili aj za zraneného predsedu vlády Slovenskej republiky a za pokoj na Slovensku i vo svete. Slávnostné Te Deum tak dalo bodku za akademickým rokom 2023/2024 na nitrianskych univerzitách a účastníci slávnosti sa po jej skončení zúčastnili aj na spoločenskom stretnutí.