Celodiecézny teologicko-formačný deň pre kňazov sa konal v Hronskom Beňadiku

Celodiecézny teologicko-formačný deň pre kňazov sa uskutočnil 16. mája 2024 v Hronskom Beňadiku v rekonštruovaných priestoroch bývalého benediktínskeho kláštora. Pod vedením nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka a pomocného nitrianskeho biskupa Mons. Petra Beňa sa na ňom zúčastnilo viac ako dvesto kňazov, ktorí vykonávajú pastoračnú službu v Nitrianskej diecéze, vrátane výpomocných duchovných, kňazov na dôchodku a trvalých diakonov. V rámci programu sa prítomným kňazom prihovorili obaja biskupi Viliam aj Peter. Kňazi si vypočuli aj prednášku kresťanského psychológa  Mgr. Mária Schwarza, PhD., odborné usmernenia  prodekana Právnickej fakulty UK v Bratislave JUDr. Maroša Pavloviča,PhD. súvisiace s komunikáciou s úradmi a získavaním finančných prostriedkov z rôznych fondov, ako aj ďalšie informácie z iných pastoračných záležitostí. Na záver programu celodiecézneho teologicko-formačného dňa si kňazi uctili relikviu Kristovej krvi v Bazilike sv. Benedikta opáta.