Stavba farského kostola v Horných Obdokovciach – výzva

RKFÚ v Horných Obdokovciach ohlásil stavbu farského kostola, na ktorú sa snaží získať potrebné finančné prostriedky. Oslovuje preto všetkých, ktorí sú ochotní podporiť túto stavbu modlitbou na tento úmysel, alebo finančným milodarom na transparentný bankový účet pod názvom  KOSTOL HORNÉ OBDOKOVCE, číslo účtu SK84 0200 0000 0049 7013 5457. Ako prejav vďaky sa vo farnosti Horné Obdokovce budú slúžiť pravidelne každý mesiac sväté omše za všetkých duchovných i hmotných podporovateľov!  Informácie o napredovaní projektu stavby kostola je možné sledovať na HOBDOKOVCE.FARA.SK.