V Trenčíne už majú za sebou Deň rodiny pod heslom „Stojí to za to“.

V Trenčíne sa 19. mája 2024 tradične uskutočnil v parku M. R. Štefánika. Hlavnou témou tohto ročníka bolo heslo „Stojí to za to!“, ktoré malo za cieľ povzbudiť k odvahe a ochote zakladať rodiny a budovať v nich láskyplné vzťahy napriek výzvam, ktorým často čelia. Táto myšlienka zdôrazňuje jednu z najdôležitejších hodnôt – že stojí za to žiť tak, aby v rodinách vyrastali zrelé osobnosti, ktoré budú prínosom pre svoje okolie. Program začal svätou omšou, ktorú celebroval Vdp. Štefan Bučo. Po svätej omši nasledovalo divadelné predstavenie skupiny Kapor na scéne o Rómeovi a Júlii. Nasledovala komediálna show zabávača Wolfiho a jeho Sranda Banda. Program vyvrcholil detskou diskotékou. Oficiálny program na pódiu zakončila kapela Huncúti, ktorá svojím pestrým repertoárom ľudových i moderných piesní roztancovala publikum. Okrem programu na pódiu si rodiny mohli zasúťažiť a zabaviť sa na viac ako 20 stanovištiach, kde ich čakali rôzne aktivity, ako napríklad guľovačka v máji, stavanie veže z hracích kociek pomocou čínskych paličiek, prehliadka sanitky, streľba z luku alebo boj s penovými palicami. Tieto stanovištia zabezpečovalo takmer 100 dobrovoľníkov z Centra pre rodinu Trenčín, ktorým patrí veľké poďakovanie za ich ochotu a pomoc. Rovnako veľká vďaka patrí aj sponzorom, dobrodincom, Trenčianskemu samosprávnemu kraju a Mestu Trenčín.