V Bošanoch si uctili sv. Šarbela aj s nitrianskym biskupom Viliamom

Vo farskom kostole sv. Martina, biskupa  v Bošanoch sa dňa 22. mája 2024 za účasti niekoľkých stoviek veriacich a ctiteľov sv. Šarbela konala svätá omša ku cti sv. Šarbela, ktorej hlavným celebrantom aj s ďalšími kňazmi bol nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Na záver sv. omše biskup Viliam udelil prítomným požehnanie s relikviou sv. Šarbela a po je skončení prítomní kňazi pomazali pútnikov olejom sv. Šarbela a prosili o ich uzdravenie na tele a na duši. Po liturgickej slávnosti nasledovala adorácia spojená s Eucharistickým požehnaním.
Relikvie svätého Šarbela (Charbela) Machlúfa sú prítomné vo farskom kostole sv. Martina biskupa v Bošanoch od konca októbra 2021. Do farnosti ich priniesol spolu s olejom sv. Šarbela z Libanonu Mons. Ján Majerník. Sv. omše k úcte sv. Šarbela sa vo farnosti slávia pravidelne 22. deň v mesiaci od novembra 2021. Od toho času sa na týchto sv. omšiach zúčastňuje veľký počet veriacich.

Sv. Šarbel (Charbel) Machlúf sa narodil 8. mája 1828 v mestečku Békaa Kafra na severe Libanonu. Pochádzal zo skromnej rodiny, v útlom veku mu zomrel otec. Kňazom a mníchom sa stal aj napriek protestom príbuzných. Svoj život zasvätil modlitbe a práci. Po niekoľkých rokoch v kláštore mu predstavení dovolili odísť do pustovne sv. Petra a Pavla, kde žil v cele s rozmermi šesť metrov štvorcových. Patrón Libanonu zomrel 24. decembra 1898 v povesti svätca. Po smrti ostalo jeho telo dlhý časť nedotknuté a  menu sv. Šarbela boli pripísané početné zázraky. Za blahoslaveného ho šesťdesiatsedem rokov po jeho smrti vyhlásil v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne pápež Pavol VI. a o ďalších dvanásť rokov za svätého (v roku 1977).