V Pozbe – Studničke biskup Viliam požehnal motorkárov, motorky aj motopúť s Proglasom do Ríma

Súčasťou motorkárskej sezóny sa v posledných rokoch stávajú aj motopúte, ktorých cieľom je šírenie a prehlbovanie mariánskej úcty a kresťanskej viery medzi touto skupinou fanúšikov motorizmu na dvoch kolesách. Prvá z tohtoročných motopútí sa v Nitrianskej diecéze uskutočnila v nedeľu 26. mája 2024 v pútnickom mieste Studnička – Pozba. Stovky motorkárov na svojich strojoch prišli do pútnického areálu, aby sa spolu s ďalšími veriacimi zúčastnili na slávnostnej svätej omši, ktorú aj pri príležitosti sviatku Najsvätejšej Trojice celebroval nitriansky biskup  Mons. Viliam Judák aj s kňazmi venujúcimi sa motorkárom. Kňazi ju obetoval za prítomných motorkárov, ale aj tých, ktorí tragicky zahynuli na cestách. Vo svojom príhovore biskup Viliam uvažoval nad otázkou ľudského šťastia, ako si ho predstavujú ľudia, a čím je v skutočnosti. Upriamil pozornosť prítomných na Najsvätejšiu Trojicu a vzájomné vzťahy medzi troma osobami, v ktorých sa prejavuje jeden a ten istý Boh a ktorých spoločným menovateľom je láska. Pozval prítomných k tomu, aby sa tiež napojili do tohto vzťahu a žili a šírili vo vzťahoch a v spoločnosti lásku. V kontexte s tým symbolicky poukázal aj na príklad potrebnej jednoty medzi motorkárom s motorkou a dodržiavanie zákonitostí jazdy, či pravidiel cestnej premávky, ktoré robia motoristický šport bezpečným. Narušenie týchto skutočností však môže viesť k nešťastiam a tragédiám. Povzbudil preto motorkárov aj k budovaniu  vzťahov, spoločenstva a bezpečnému jazdeniu. V závere preto prítomným povedal: „Opakujme slová lásky „Mám Ťa rád“ denne v rôznych formách, modlitbe, vo sviatostnom živote, či živote podľa svedomia, aby aj v našich vzájomných vzťahoch boli hodnoty, ktoré nás obohacujú. Lebo len tak môžeme žiť kvalitný život a plniť naše životné poslanie.“  V závere slávnosti biskup Viliam odovzdal výtlačok Konštantínovho Proglasu v talianskom jazyku organizátorom Národnej púte motorkárov do Ríma, ktorá vyvrcholí 5. júna 2024 ich účasťou na svätej omši v Bazilike Santa Maria Maggiore za účasti slovenských biskupov, ktorí budú v uvedenom čase na návšteve Ad limina v Ríme. Motorkári Proglas privezú do Ríma a po symbolickom položení na oltár Baziliky Sancta Maria Maggiore bude odovzdaný pápežovi Františkovi.  Bodkou za tohtoročnou motopúťou do Studničky – Pozby bolo požehnanie motorkárov, motoriek, ale aj účastníkov púte do Ríma, ktoré im udelil osobne biskup Viliam a nasledovala spanilá jazda motopútnikov po okolitých cestách a motorkárske agapé. Motopúť do Ríma odštartuje z Nitry 27. mája 2024.