V Rybníku na Najsvätejšiu Trojicu oslávili farské hody

V nedeľu 26. mája 2024 sa v Kostole Najsvätejšej Trojice v Rybníku konala hodová liturgická slávnosť. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bol dekan vrábeľského dekanátu  a súčasne farár vo Veľkom Lapáši Radovan Kobyda. Svätá omša sa niesla v radostnej atmosfére, ktorú umocnil kazateľ aj svojim príhovorom, v ktorom uvažoval nad Najsvätejšiou Trojicou z pohľadu lásky, ktorú môže prežívať každý človek. Dekan Kobyda povzbudil rybníckych veriacich k častej modlitbe „Sláva Otcu…“, ktorou je možné mnohokrát za deň oslavovať Najsvätejšiu Trojicu.  Na záver slávnosti tajomník farskej rady Ondrej Krajči poďakoval hlavnému celebrantovi za ochotu prísť do rybníckej farnosti a ozvláštniť tak hodovú slávnosť, ktorú skrášlili aj dievčatá oblečené v typických čilejkárskych krojoch. Po skončení svätej omše nechýbalo ani agapé na rybníckej fare a veriaci sa mohli zúčastniť aj na ďalších hodových podujatiach pripravených vedením obce.

Stavba Kostola Najsvätejšej Trojice sa zahájila v roku 1767 a bola ukončená v roku 1771 za panovania Márie Terézie. Dialo sa to v časoch neobsadeného  arcibiskupského stolca, na ťarchu kráľovskej pokladnice s pomocou veriacich. Kostol je postavený z kameňa a tehál ako  jednoloďová stavba s pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Interiér je v barokovom štýle. Krypta pred kostolom pochádza z roku 1806. Dal ju postaviť Pavol Spišák, rybnícky kňaz. Je v nej pochovaných 36 mŕtvych – rybnícki kňazi a úradníci Svätokrížskeho panstva a ich rodinní príslušníci.