338. Škapuliarska púť v Topoľčiankach – pozvánka

Rímskokatolícky farský úrad v Topoľčiankach pozýva na 338. Škapuliarsku púť, ktorá sa bude konať v dňoch 10. – 14. júla 2024. V rámci trídua pred púťou sa budú konať sv. omše v stredu 10. júla 2024 o 18,00 hod – celebruje vdp. fr. Samuel Peter Lovás OP, dominikán, vo štvrtok 11. júla 2024 o 18,00 hod – celebruje vdp. Andrej Mária Čaja, zo združenia Dielo Ježiša Veľkňaza – Rodina Panny Márie a v piatok 12. júla 2024 o 18,00 – celebruje vdp. Viliam Zemančík, farár Nová Ves nad Žitavou.
Program púte v sobotu 13. júla 2024
15.00 – sviatosť zmierenia
15.00 – sv. omša za nové kňazské a duchovné povolania
16.30 – Krížová cesta pre maďarských pútnikov
17.30 – prijatie do Škapuliara (pri kríži pod lipou)
17.30 – Loretánske litánie v maďarskom jazyku (v kostole)
18.00 – Krížová cesta pre slovenských pútnikov
18.00 – sv. omša pre maďarských pútnikov (v kostole)
19.00 – prijatie do Škapuliara (pri kríži pod lipou)
20.00 – Pontifikálna sv. omša na Kalvárii. Hlavný celebrant: J.Ex. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup
Po sv. omši: Procesia, litánie a slávnostné eucharistické požehnanie z balkóna zámku. Zámocká kaplnka bude v sobotu prístupná pre veriacich v čase o 12:30, 13:30 a 14:30.
Program púte v nedeľu 14. júla 2024
7.00 – sv. omša pre slovenských pútnikov (v kostole)
8.30 – sv. omša pre maďarských pútnikov (v kostole)
9.30 – prijatie do Škapuliara (pri kríži pod lipou)
10.30 – Pontifikálna sv. omša na Kalvárii. Hlavný celebrant: J.Ex. Mons. Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup
Po sv. omši obrad zasvätenia sa dievčat P. M. Karmelskej na Kalvárii
16.00 – hodinky ku Škapuliarskej Panne Márii (v kostole)
Všetci sú srdečne pozvaní!