Na návšteve Ad limina apostolorum v Ríme aj biskupi Viliam a Peter z Nitry

Medzi biskupmi Slovenska zúčastňujúcimi sa na návšteve Ad limina apostolorum v Ríme a Vatikáne sú aj nitriansky biskup Mons. Viliam Judák a pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo. Sprevádzajú ich kancelár Biskupského úradu Miroslav Cimerák a tajomník Jozef Plutinský. V nedeľu po príjazde do Ríma navštívili Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda, kde slávili svätú omšu zo slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, na ktorej nechýbala ani skupina motopútnikov združenia European Route C&M z Nitrianskej diecézy. V pondelok 3. júna 2024 navštívili Baziliku sv. Petra, kde slávili svätú omšu pri hrobe sv. Petra. Po svätej omši sa začali návštevy prvých dikastérii Rímskej kúrie. 

Tradícia uctenia si hrobov apoštolov Petra a Pavla siaha do najstarších dôb kresťanstva. Za povinné vyhlásil takéto návštevy pápež Zachariáš v roku 743. Posledná slovenská návšteva tohto druhu sa konala v roku 2015. Predtým sa návštevy konali v rokoch 2007, 1998 a 1992. O návšteve Ad limina hovorí Kódex kánonického právai konštitúcia Praedicate evangelium. Z Kódexu vyplýva, že diecézny biskup je viazaný povinnosťou každých päť rokov podať Najvyššiemu veľkňazovi správu o stave svojej diecézy, prísť si do Večného mesta uctiť hroby svätých apoštolov Petra a Pavla a vykonať návštevu u Svätého Otca.