V Nitre rokovali biskupi Slovenska a vypočuli si informácie aj o Cyrilo-metodskej ceste na Slovensku

108. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska sa v dňoch 3. a 4. júla 2024 uskutočnilo v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Zúčastnilo sa ho všetkých 17 biskupov Slovenska, vrátane nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka a pomocného nitrianskeho biskupa Mons. Petra Beňa, ktorých svojou prítomnosťou poctil aj apoštolský nuncius Svätej Stolice na Slovensku  Mons. Nicola Girasoli. Biskupi v rámci programu 3. júla 2024 spoločne slávili verejnú svätú omšu v Kostole sv. Petra a Pavla patriacemu farnosti Nitra-Horné mesto aj za účasti veriacich miestnej farnosti a mesta Nitra. Biskupi počas rokovania zhodnotili pastoračnú návštevu Ríma a Vatikánu Ad limina apostolorum. Vypočuli si informácie o príprave slávnosti blahorečenia mučeníka Jána Havlíka, ktorá sa bude konať 31. augusta 2024 v Šaštíne. Biskupi pozvali všetkých ľudí dobrej vôle na Národnú púť do Ríma,  ktorá sa bude konať v dňoch  3. – 6. apríla 2025, ako jedno zo sprievodných podujatí Jubilejného roka 2025. Zaoberali sa aj demografickým vývojom Slovenska a hľadali riešenia v záujme zlepšenia populačného vývoja na Slovensku. Hudobná subkomisia Liturgickej komisie KBS predstavila biskupom projekt prípravy nového Jednotného katolíckeho spevníka. Biskupi si vypočuli prezentáciu národnej koordinátorky Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda Terézie Zaujecovej o Európskej kultúrnej ceste svätých Cyrila a Metoda, ktorá je ako kultúrna a pútnická cesta  zameraná na zviditeľňovanie európskeho kultúrneho a duchovného dedičstva a odkazuje na významnú cyrilo-metodskú misiu na Veľkej Morave v 9. storočí, ktorej cieľom je propagovať kultúrny turizmus a prepájať pútne miesta, pamiatky a inštitúcie, ktoré reprezentujú odkaz sv. Cyrila a Metoda a ich nasledovateľov vo viacerých štátoch a Zoznámili sa s návrhmi projektov na podporu prenasledovaných kresťanov a utečencov z regiónu Blízkeho východu, ktorým sa bude venovať Slovenská katolícka charita. Na rokovanie Konferencie biskupov Slovenska v Nitre bude nadväzovať účasť biskupov Slovenska na celonárodnej púti ku cti sv. Cyrila a Metoda, apoštolov Slovanov 5. júla 2024.