Plnomocné odpustky pre Kostol Stigmatizácie sv. Františka v Nových Zámkoch – oznámenie

Pri príležitosti 800-ročného výročia stigmatizácie sv. Františka na vrchu La Verna, na podporu duchovnej obnovy veriacich a na prehĺbenie života milosti, Apoštolská penitenciária udelila všetkým veriacim, ktorí od 29. marca 2024 do 31. marca 2024 navštívia Kostol stigmatizácie sv. Františka v Nových Zámkoch, možnosť za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky. Aj tí, ktorí sú chorí, alebo telesne nie sú schopní zúčastniť sa tejto poklony, môžu získať dar úplných odpustkov tým, že Pánovi obetujú svoje utrpenie alebo sa zbožne pomodlia.