Krížovú cestu mestom Nitra na Veľký piatok obetovali za mládež a rodiny a ich problémy

Na Veľký piatok 29. marca 2024 sa v Nitre uskutočnila tradičná pobožnosť Krížovej cesty mestom. Prilákala množstvo veriacich, ktorí v prítomnosti nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka a kňazov nitrianskych farností vo veľkom zástupe meditovali jednotlivé zastavenia. Tie boli už tradične situované na križovatkách ulíc, ale aj pri budove Krajského súdu, Daňového úradu, Ústavu na výkon väzby a trestu odňatia slobody, Mestského cintorína, obchodného centra, Mestského i Okresného úradu, či Fakultnej nemocnice. Symbolicky tak mali poukazovať na životné situácie, v ktorých sa ľudia pri svojich bežných životoch ocitajú a v ktorých by si mali uvedomovať svoje kresťanstvo. Pobožnosť preto nie je sprevádzaná hranými formami výjavov jednotlivých zastavení, ako v iných mestách, či obciach. Je meditatívna a jej jediným symbolom bol drevený kríž v čele procesie. Pobožnosť viedol farár farnosti Nitra – Kalvária P. Ján Štefanec SVD, a bola obetovaná za mládež a rodiny a ich problémy. Záverečnou modlitbou ju zakončil biskup Viliam na Nitrianskej Kalvárii pred Kostolom Nanebovzatia Panny Márie. Tradícia krížovej cesty ulicami mesta má už viac ako 20 rokov a prerušená bola iba v dvoch prípadoch počas koronavírusovej pandémie.