Veľkopiatočné meditačné pásmo v Žikave

Vo večerných hodinách Veľkého piatku 29. marca 2024 sa pod vedením miestneho farára Tibora Šubu viacerí veriaci farnosti Hosťovce zišli vo filiálnej obci Žikava, aby sa v kostole sv. Karola Boromejského prostredníctvom meditačného pásma ponorili do tajomstva utrpenia Pána a jeho obety. Myšlienky o Pánovom utrpení hlboko zasahovali do sŕdc ľudí a v pohľade na kríž vyvolávali silné duchovné emócie. Aj takéto rozjímanie umocnilo vo veriacich hlbokú vďačnosť za obetu kríža a milosť vykúpenia.