V Kozárovciach oslávili patrónov farského kostola s nitrianskym pomocným biskupom

V piatok 3. mája 2024 zavítal na pozvanie povereného správcu farnosti Andreja Filina do Farnosti Kozárovce nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo, aby spolu s miestnymi veriacimi slávil sviatok patrónov tunajšieho farského chrámu – sv. apoštolov Filipa a Jakuba. Po prvopiatkovej pobožnosti sa začala slávnostná sv. omša, ktorej celebrantom bol práve nitriansky pomocný biskup. V jej úvode vzácneho hosťa privítal starosta obce ing. Bystrík Ižold. V homílii sa biskup Peter zameral najskôr na predstavenie života svätcov a potom veriacim pripomenul ich odkaz pre súčasnosť. Vyzdvihol tiež to, že ako sa máme vo svojom živote inšpirovať našimi krstnými patrónmi, tak nás určitým spôsobom inšpirujú a formujú aj patróni resp. tajomstvá, ktorým sú zasvätené aj naše chrámy, ktoré odmalička navštevujeme. V závere sv. omše sa veriaci poďakovali pomocnému biskupovi za jeho návštevu vo farnosti, i za povzbudivé slová a odkaz. Biskup Peter sa potom v priestoroch klubovne vo farskej budove stretol s miestnou mládežou, s ktorou dlhšie zotrval v priateľskej a neformálnej atmosfére.