Na Nitrianskom hrade prijalo sviatosť birmovania 31 dospelých mladých mužov a žien

Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého sa v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade, v nedeľu 19. mája 2024 celkom 31 birmovancov, mladých mužov a žien z farností v Nitre, Nových Zámkoch, Topoľčian, Zlatých Moraviec, Mojmíroviec, Dražoviec, Veľkého Lapáša, Skalky nad Váhom ale aj Kysuckého Nového Mesta po zodpovednej príprave pod vedením svojich kňazov v materských farnostiach prijalo sviatosť kresťanskej dospelosti v prítomnosti svojich birmovných rodičov a najbližších príbuzných. Modlitbou a vkladaním rúk im ju udelil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, ktorý bol zároveň aj hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše v preplnenom katedrálnom chráme. Pri tejto príležitosti sa birmovancom biskup Viliam prihovoril aj v homílii, v ktorej uvažoval nad fyzikálnymi zákonitosťami sveta a rôznymi javmi a ich vedeckým poznávaním v kontexte s treťou Božskou osobou Ducha Svätého, Jeho pôsobením v živote Cirkvi a každého človeka, Jeho poznávaním vierou a účinkami Jeho darov pre každého, kto Ho príjme, kto sa mu otvorí, kto s ním spolupracuje. Ocenil ich životné rozhodnutie, ktoré prijali a povzbudil ich k zodpovednému vzťahu s Duchom Svätým a k spolupráci s Ním v živote viery a v osobnom živote. Ako v závere povedal: „Dovoľme Bohu aby vstupoval do nášho života aj každodennou modlitbou, nedeľnou sv. omšou, nech to nie je pre nás niečo ťažké a nepríjemné, čo musíme obetovať z voľného času. Vždy je to šanca aby sme sa stávali lepšími a podobnejšími Bohu, a aby sme svoj život skvalitňovali a uprostred dnešného chaosu, násilia a nevraživosti boli novými ľuďmi ktorí môžu obohatiť seba aj iných. Turíce nemajú byť v našom živote len jeden deň!“ Na záver svojho príhovoru vyzval birmovancov k modlitbe podľa sv. Johna Henryho Newmanna: „Príď Duchu Svätý, daj aby naše uši počuli, učiň aby naše oči videli, daj aby naše ústa hovorili, nech naše srdcia hľadajú, urob naše ruky aby sa natiahli a dotýkali sa sveta tvojou láskou!“ Vysluhovanie sviatosti birmovania dospelým na starobylom Nitrianskom hrade aj v tomto roku ponúklo ako birmovancom, tak aj ich najbližším nevšedný a hlboký duchovný zážitok, ktorý sa im určite natrvalo vryje do ich pamäte a do ich sŕdc na celý život.

Birmovné slávnosti v tomto období už prebiehajú aj v jednotlivých farnostiach Nitrianskej diecézy, počas ktorých biskupi Viliam a Peter udeľujú sviatosť kresťanskej dospelosti mladším birmovancom – školopovinným chlapcom a dievčatám a povzbudzujú aj ich k aktívnemu kresťanskému životu.