Na Skalke pri Trenčíne sa stretli univerzitní kňazi z celého Slovenska

V dňoch 16. – 17. mája 2024 sa v pútnickom dome na Skalke pri Trenčíne uskutočnilo ďalšie z pravidelných pracovno-formačných stretnutí duchovných správcov všetkých UPC na Slovensku so žilinským biskupom  a predsedom Rady pre mládež a univerzity KBS Mons. Tomášom Galisom. Hostiteľom stretnutia bolo domáce trenčianske UPC, ktorého patrónmi sú svätci zo Skalky sv. Andrej Svorad a Beňadik. Zúčastnení univerzitní kňazi v rámci neformálneho programu navštívili Haluzickú tiesňavu, absolvovali spoločnú modlitbu Vešpier, prehliadku jaskyne na Veľkej Skalke a program zakončili tichou adoráciou v Diecéznej Svätyni sv. Andreja Svorada a Benedikta a modlitbou Kompletória. V rámci piatkovej pracovnej časti programu sa venovali zdieľaniu informácií a výmene skúseností z pastorácie v jednotlivých UPC, pričom konštatovali, že po pandemickej kríze a útlme prichádza nové nadšenie, hlad po hodnotách a vzostup. Okrem viacerých spoločných projektov a termínov sa dohodli na celoslovenskom spôsobe formácie a priestore pre vzájomnú inšpiráciu koordinátorov z jednotlivých UPC so svojimi kňazmi. Univerzitný kaplán v Nitre prof. Ľubomír Hlad si pripravil duchovný impulz na tému „Profetizmus a prorocké gestá v našich UPC“. Člen Bioetickej komisie pri KBS Dr. Andrej Hrádocký vystúpil na tému „Kultúra života a kultúra smrti“ a predstavil nové a aktuálne výzvy, ktoré stoja pred UPC-čkarmi: mladým človekom a mladou rodinou. Stretnutie vyvrcholilo svätou omšou aj za účasti rektora Trenčianskej univerzity doc. Jozefa Habánika, ktorú celebroval biskup Tomáš. V rámci pracovného obeda rektor Habánik ocenil službu univerzitných kňazov a poďakoval im za ich službu študentom a pedagógom na univerzitách nielen ako potrebným formátorom vo viere, spiritualite a ľudskosti, ale aj spolutvorcom demokracie tejto doby v našej krajine.