Budúci animátori eRka z územia Nitra absolvovali jarný kurz „Začíname“

Pre záujemcov o prácu v eRku sa v dňoch 17. – 19. mája 2024 v Diecéznom pastoračnom centre v Nitre uskutočnil jarný kurz pod názvom „Začíname“, ktorý pripravili animátori eRka z Územia Nitra a ktorý bol určený pre tých, ktorý sa chcú stretávať s deťmi v skupinkách a spolu s nimi tvorivo vyplniť voľný čas a zároveň rozvíjať vzťah k Bohu. Počas kurzu sa budúci animátori zoznamovali s novými hrami, tancami, či piesňami a oboznamovali sa s princípmi práce v eRku a s dobrovoľníctvom – ako voľbou robiť dobro v eRku. Kurz mal za cieľ zorientovať účastníka v dobrovoľníckej práci s deťmi – vo vedení detského kresťanského spoločenstva, spoznať štýl a ponuku eRka pre prácu s deťmi. Účastníci počas kurzu prežili radostnú atmosféru viery v spoločenstve mladých ľudí, umocnenú spoločným duchovným programom, na ktorý sa prišiel pozrieť aj pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo, ktorý má pastoráciu detí a mládeže aj medzi svojimi hlavnými úlohami.