Týždeň „KÁNA PRE MANŽELOV“ v Nitre – pozvánka

Pozývame manželské páry na stretnutie „Kána pre manželov“, ktoré sa bude konať v Nitre v dňoch 14. – 20. júla 2024. Vítaní sú manželia bez rozdielu veku, ktorí si chcú prehĺbiť vzájomnú lásku, komunikáciu a porozumenie, rovnako aj tí, ktorí sa v manželstve a rodine stretávajú s ťažkosťami.

Týždeň Kána pre manželov je určený pre manželské páry. Poskytuje príležitosť oddýchnuť si od všednej každodennosti a dovoliť Stvoriteľovi, aby premenil „vodu každodenného života na víno zo svadobnej hostiny“. Je organizovaný Chemin-Neuf, katolíckou komunitou s povolaním k ekumenizmu.
Na týždni Kána pre manželov nájdete čas znovuobjaviť zmysel manželského života a dnešnej rodiny. Čas otvoriť sa Bohu, ktorý neprestajne buduje a posilňuje manželské páry, učí ich láske a odpúšťaniu. Čas oslavovať a pripomínať si radosť zo spoločne prežitého života v manželstve a v rodine. Čas pre deti. Aby manželia mali čas jeden pre druhého, bude postarané aj o deti. Je pre ne pripravený špeciálny program. Budú mať možnosť prežiť jedinečný čas pri hrách, aktivitách i odpočinku. Tento program prebieha paralelne s programom pre rodičov.
MISIA KÁNA
+421 905 933 111
slovensko@kanapremanzelov.sk
www.kanapremanzelov.sk