Družobné stretnutie seniorov v ZSS Promerite Quieti v Nitre

V zariadení sociálnych služieb Promeritae Quieti sv. Svorada patriacom Nitrianskemu biskupstvu sa sociálni pracovníci snažia pre klientov urobiť všetko možné preto, aby sa im okrem odbornej starostlivosti dostalo aj príjemnej atmosféry počas pobytu v zariadení. Organizujú pre nich rôzne spoločenské aktivity, medzi ktoré patrí aj stretnutie detí zo ZŠ sv. Marka Nitra a seniormi zo ZSS Promeritae Quieti a družobného DSS z Bratislavy – Rače, ktoré sa uskutočnilo 24. mája 2024. Toto stretnutie sa konalo pod záštitou a v prítomnosti nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, ktorý v rámci jeho programu celebroval s miestnymi kaplánmi v kaplnke zariadenia aj svätú omšu. Úsmevy, milé slová, povzbudenie i prosby o vzájomnú úctu, rešpekt a lásku v dnešnom pohnutom svete boli témou príhovoru biskupa Viliama, ale aj vzájomných rozhovorov po skončení svätej omše. K tomu prispelo aj vystúpenie detí, ktoré aj takýmto spôsobom spríjemnili seniorom program stretnutia.